За нас

10441951_771924916180539_980260132866412935_n

Асоциацията на българските студенти във Франция е основната организация, която представлява и защитава правата на българските студенти във Франция. Асоциацията организира и множество събития, около които се структурира общността на българските студенти в Париж. В момента в асоциацията членуват около 100 български студенти в Париж. Много повече идват на организираните от асоциацията събития, а за цялото съществуване през нея са преминали над 2000 члена.

Седалище на асоциацията е Maison des initiatives étudiantes (на които благодарим за приемането), на адрес 50, rue des Tournelles, 75003 Paris, който е и адресът за писмена кореспонденция с нас.

Съветът на асоциацията се състои от седем души, всеки един избран на годишните общи събрания за мандат от две години. Към настоящия момент, в съвета на асоциацията са избрани:

Пламена Дунчева Пламена Дунчева
секретар
plamena.duncheva@assobg.org
+33 (0)6 58 75 37 12


Десислава Цекова Десислава Цекова
ковчежник
desislava.tsekova@assobg.org


Адриан Тодоров Адриан Тодоров
IT
adrian.todorov@assobg.org


Магдалена Спирова Магдалена Спирова
magdalena.spirova@assobg.org


Петър Тодоров Петър Тодоров
petаr.todorov@assobg.org